Om Advokatfirman Eninge

Advokatfirman Eninge är en lokal affärsjuridisk byrå med global kunskap och globala kontakter byggt under många års erfarenhet. Vi biträder såväl globala som lokala klienter med alla former av avtal, förhandlingar och överenskommelser av alla storlekar. Därigenom har vi god kännedom om den internationella arenan samtidigt som vi har en stark lokal anknytning och kunskap om affärslivet i södra Sverige. Bland våra affärsklienter märks såväl internationella som nationella börsnoterade företag, myndigheter och mindre lokala eller nyetablerade företag. Vi möter varje klients behov och är dedikerade att leverera en skräddarsydd tjänst som passar. Allt vårt arbete präglas av tillgänglighet, effektivitet och förståelse. Utöver affärsjuridik arbetar vi med allmänjuridik i syfte att kunna erbjuda alla våra klienter en fullservice av juridiska tjänster.

Våra tjänster

AFFÄRSJURIDIK

Med vår mångåriga erfarenhet om affärer och avtal och goda affärsförståelse erbjuder vi heltäckande affärsjuridiska tjänster anpassade efter varje klients behov oberoende av affärens storlek eller om affären ska ske på engelska, svenska eller tyska.

BOLAGSRÄTT

Advokatfirman biträder klienter i all form av bolagsrätt och har erfarenhet av att biträda såväl nyetablerade som börsnoterade företag i bolagsrättsliga angelägenheter. Vi har bland annat erfarenhet av registrering av nya företag, aktiefrågor, att ge juridiskt stöd till bolagsstyrelser och frågor om styrelseledamöters ansvar, biträde vid bolagsstämmor.

STRAFFRÄTT

Vi arbetar med straffrätt och åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika typer av straffrätt däribland ekonomisk brottslighet. Vi har företrätt klienter i allt från misshandelsfall till mordrättegångar.

FAMILJERÄTT

Advokatfirman arbetar med olika former av familjerätt, såsom vårdnadstvister, arv och testamenten och bodelningar. Att ha god och relevant kunskap inom dessa områden är en förutsättning för att kunna leverera alla våra klienter med en heltäckande service såväl på företaget som hemma. Vi sätter klienten i fokus och har god erfarenhet av att i dessa frågor arbeta rådgivande och tillsammans med klienten nå samförståndslösningar men även att föra process i domstol.

FÖRVALTNINGSRÄTT OCH OFFENTLIG RÄTT

Vi har mångårig erfarenhet från arbete i förvaltningsdomstol och åtar oss uppdrag avseende all form av förvaltningsjuridik. Vi arbetar även med frågor om offentlig- upphandling och offentlighet och sekretess, däribland GDPR. Vi har erfarenhet av att arbeta tillsammans med både privatpersoner, företag och det allmänna i dessa frågor. Våra medarbetare åtar sig även uppdrag som offentliga biträden i frågor om LVU, LVM och LPT. Vi har även stor erfarenhet av att företräda barn i domstol och åtar oss uppdrag som ställföreträdare för barn.

MIGRATIONSRÄTT

Vi kan bistå våra klienter i migrationsrättsliga frågor och har omfattande erfarenhet av att biträde våra klienter I frågor om arbetstillstånd, EU-blåkort och uppehållstillstånd för att etablera företag i Sverige. Migrationsrätten är ett område i ständig förändring och är starkt styrd av praxis. Vi har erfarenhet av att företräda våra klienter gentemot Migrationsverket och i migrationsdomstol. Vi har arbetat med flera fall med familjeåterförening. Vi åtar oss även uppdrag som offentliga biträden för såväl vuxna som ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

TVISTER

Advokatfirman arbetar med alla former av tvister oavsett storlek på tvisten. Vi söker tillsammans med klienten efter vägar att nå en samförståndslösning eller om det krävs nå framgång i domstol. Med vår affärskunskap känner vi till realiteten för företag och kan ge relevanta och underbyggd juridisk hjälp i tvistefrågor.

Team

Paula’s specialty is business matters with legal implications or solutions and legal matters with business implications. I am primarily focusing within the field of international business law with a focus on drafting and negotiating agreements as an external legal counsel for clients with international presence. I am supporting small to middle sized companies but I also advise several large entities registered on the international stock exchange. The responsibilities may be for all legal matters related to sale and purchasing activities, including patent related issues, litigation and law suits in the due course of my clients businesses with orientation towards Europe but also Russia and CIS. I frequently take a lead in negotiations of patent license agreements with licensors based in Europe and the United States. With my combined legal and economic background I support financial departments e.g. including reviewing corporate policies, agreements for the true sale of receivables, bad debt insurance and setup for cash pooling. Assignments for clients also include the drafting of terms and conditions in relation to end users and consumers such as product liability and warranty.

Christina Munck af RosenschöldMer info snart

Senior Advisor

Testimonials

David Kinsella, General Counsel

I had the pleasure of working with Paula during her time at Sony Ericsson. Paula orientates herself around the business goals of the organisation, providing practical commercial advice in an easy digestable manner for non lawyers.

Her strong awareness of the key business issues coupled with communications skills enables her to focus on the "bigger picture" and provide real value to the organisation.

Elena Yakubovskaya, EMBA Director Of Finance And Administration at Rational RUS

As legal counsel for Russian and UA market Paula demonstrated ability to think commercially, she provided valuable support being prompt and flexible, helping to find adequate legal solutions for various business problems. I always known that I can rely on her judgement as an expert and I enjoyed to work with Paula as proffessional and also friendly and supportive person

Kontakta oss

Send A Message

  Our Location

  Alamedan 13a

  371 31  KARLSKRONA

  Telephone Number

  +46 (0)455-619440

  E-Mail Address

  Our Website